08B Tanatori Guadassuar ©Milena Villalba 2021

Tanatori Guadassuar

Obres

Estat anterior

HARMONIA I CALMA

Un espai que convida a la calma i tranquil·litat

Lluny del desafecte que sol predominar en edificis d’aquesta tipología, es busca crear una atmosfera agradable i càlida. Açò s’aconsegueix a través del meticulós treball amb la llum natural, la combinació dels materials escollits i l’ús de la vegetació com a teló de fons en els diferents espais.

Upcycling/reciclar millorant, no sols transformant

Es tracta d’un projecte d’habilitació en el que s’intervé en un edifici que prèviament s’utilitzava com magatzem de material elèctric, per tal de donar-li el nou ús de tanatori.

Rehabilitació integral de l’edifici on l’actuació respecta l’únic volum original i es millora l’envolvent existent millorant tant l’aïllament acústic com tèrmic.

LLUM NATURAL

Un dels objectius principals del projecte era introduir al màxim la llum natural per a generar uns espais acollidors, per això es manté el contacte visual amb l’exterior en diversos punts de l’edifici.

NIVELL FUNCIONALITAT

El programa es realitza completament en planta baixa. S’estudien els recorreguts i diferents usos per a proporcionar una privacitat i calma necessària per als usuaris en aquestos moments

L’espai exterior previ a l’accés actua com a espai d’acollida i descans. Aquest espai disposa d’una pèrgola permeable que serveix de protección solar, regula la temperatura i tamisa la llum. A més a més, actúa com a hite diferenciador i visible dins de l’àrea industrial on es trova l’edifici.

L’accés peatonal públic, és independent, es trova situat en un extrem de la façana principal. El mobiliari de l’àrea de recepció ha sigut dissenyat per a crear una atmosfera de benvinguda. Aquesta zona d’accés consta del mobiliari de recepció, serveis públics i una zona d’exposició-magatzem.

L’edifici té dos sales diferenciades de vetlla, amb les seues corresponents càmeres i zones d’estar. Les zones d’estar es dissenyen per a crear dues zones, de forma que quede una zona privada en front de la finestra de la cámara. Aquestes sales tenen il·luminació natural a través d’unes obertures a l’espai lateral exterior. En ningún moment es veu compromesa la intimitat dels familiars en el moment de vetlla i comiat.

A les sales s’accedeix a través d’un distribuidor lineal amb il·luminació superior i lateral, pel que no es perd contacte en ningún moment amb l’exterior.

En la part central de l’edifici existeix una zona amplia d’estar i relax per a l’ús públic. Aquest espai té il·luminació natural i vistes a través d’unes obertures a l’espai lateral, aquesta obertura és una gran vidriera que emmarca la llum i la jardinera lineal.

L’edifici té un espai lateral exterior que arriba fins al final de la parcel·la, i serveix per a l’accés del vehicle funerari a l’espai de distribució de la zona de servei de les sales i de la sala de tanatopraxia. Aquest espai està diferenciat de l’accés del públic.

MATERIALITAT

El conjunt de materials escollit està pensat per a aportar calma i tranquilitat.

L’us de colors neutres i la fusta de roure com a material predominant en l’interior, contrasta puntualment amb els elements negres d’il·luminació, mobiliari, senyalèctica i moble mostrador, que donen l’elegància i sofisticació que mereix un local d’aquestes característiques.

ESPAI EXTERIOR

La zona d’accés a l’exterior consta d’una pérgola que funciona com a recurs eficient per a donar una escala més humana en un entorn industrial, i de dotar d’un carácter més amable a aquesta zona de benvinguda, d’espera i de reunió.

La pérgola s’ha realitzat amb xapa metàl·lica microperforada, s’ha dissenyat mitjançant panells de diferents obertures, per a permetre un equilibri entre la protecció del sol i el pas d’il·luminació. El sol quan incideix en la pérgola va creant una sèrie d’ombres canviants al llarg del dia, tant en l’edifici com en el paviment exterior.

VEGETACIÓ

La vegetació té presencia com a element exterior en diversos punts del projecte per a aconseguir uns límits verds en aquest entorn industrial. Es crea un xicotet jardí mediterrani en la zona d’accés a la parcel·la, en aquest punt la vegetació es planta al llarg dels murs que delimiten la parcel·la i a la vegada s’integren al voltant del mobiliari urbà. La vegetació que predomina són espècies de carácter mediterrani, com les herbes aromàtiques autòctones i margallons.

Un altre punt important de vegetació és la jardinera lineal lateral, visible com a teló de fons des de les estàncies interiors.

Resum del projecte

Localització:

Guadassuar

Àrea:

258,96m2

Any:

2021

Fotografia final:

Milena Villalba

Fotografia procés:

PAM Arquitectura

Proveïdors

IL·LUMINACIÓ :
ARKOSLIGHT
PAVIMENT EXTERIOR:
FENOLLAR
JARDINERIA:
INTERJARDÍ
MARBRES:
MARBRES TOLDRÀ
MOBILIARI EXTERIOR :
MMCITE
FUSTERIA INTERIOR:
TRAZOSDECO