01B Conversió en zona de vianants Guadassuar ©Milena Villalba 2021

C/Alzira – plaça mercat

Estat anterior

Obres

L’àmbit d’actuació del vial a peatonalitzar és una part del tram de vial C/ Alzira. Concretament, el tram que comprèn el tram entre C/ Major i Plaça Mercat. A més es tracten els encontres amb C/ Major i Plaça Mercat per a donar una unitat de conjunt. Tota aquesta àrea es trova dins de la zona de Nucli Històric Tradicional i en el límit de l’àrea BIC.

La reduïda dimensió de l’ample del vial no possibilitava l’ampliació de voreres, pel que es va optar per l’execució d’una plataforma única amb una pendent transversal des de la cota de façana fins al centre de la calçada, del 2% (cota máxima per a garantir la seguretat i accessibilitat dels vianants i per a asegurar el correcte drenatge de les aigües pluvials).

S’adopta per tant la solució de no separar els itineraris de tràfic rodat i de vianants a diferents nivells, quedant una solución de plataforma única de tràfic unidireccional i sense zona d’aparcament.

La plataforma única permet una millor comoditat en el trànsit de vianants, facilitant-se a la vegada l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda

En l’encreuament amb la Plaça del Mercat, s’adapta una zona de la plaça com una zona d’estada i de descans, amb mobiliari urbà. En aquesta zona es preveu un espai adjacent a C/ Alzira, de forma que done continuitat amb aquesta i dotant-lo de jardineres, banc i aparcabicis, ja que és una plaça amb carácter comercial i d’encontre.

L’elecció dels materials de pavimentació respon a la voluntat d’integració amb les intervencions futures en l’entorn pròxim, per a crear una imatge singular replicable als carrers de l’entorn, que ho caracteritze i done identitat al barri.

Resum del projecte

Localització:

Guadassuar

Àrea:

160,78m2

Any:

2021

Fotografia final:

Milena Villalba

Proveïdors

MOBILIARI EXTERIOR :
ESCOFET
PAVIMENT EXTERIOR:
FENOLLAR
JARDINERIA:
INTERJARDÍ
MOBILIARI EXTERIOR :
NOVATILU
CANAL DESGUÀS :
ULMA