Concurs Nàquera

PLAÇA JAUME I

CONCURS: 2ºPREMI

EQUIP: Eseiesa.arquitectos, row.800, PAMarquitectura

NEMESIS: una coberta reflex de la Serra Calderona

La plaça Jaume I es considera nexe d’unió i punt neuràlgic per la gran varietat d’activitat que es donen al llarg de l’any, per la seua situació i per ser una plaça de major tamany que la resta de les places actuals de Nàquera.

Per aquest motiu, una de les premisses de projecte es aconseguir una plaça diàfana que siga flexible a un ampli programa de necessitats, però que a la vegada millore la connexió amb l’entorn d’una manera més amable i accessible a la solució actual.

La coberta espill

A un entorn tant potent com la Serra de Calderona, la principal idea del projecte ha sigut la simplicitat i integració de l’element de coberta com a espai de la plaça.

Un dels requeriments del concurs era cobrir tota la plaça per poder albergar els diferents usos. La nostra proposa planteja una solució on la coberta es tracta d’uns volums a diferents altures recoberts en la cara inferior per alumini polit, aconseguint així un efecte espill en la totalitat de la plaça. El reflex de la plaça en la part inferior de la coberta genera amplitud i integració amb l’entorn.

Per la part superior, la coberta és de policarbonat en un gradient de color verd seguint les tonalitats de les muntanyes de la Serra Calderona.

Un dels valors de l’estat actual és la gran dimensió de la plaça, un espai diàfan que permet que siga un espai versàtil i ple de vida. Mantenir caràcter ha sigut un dels pilar base de la proposta, per això les cobertes tenen únicament quatre punts de connexió amb el paviment, aconseguint un espai diàfan de grans dimensions.

La coberta fragmentada

La composició en diferents altures i franges permet per una banda l’entrada de llum i visual amb el cel, i per altra banda la connexió amb els volums de l’escenari i el volum polivalent. Al mateix temps, la idea de fragmentació en diferents elements aproxima la gran escala de la coberta als elements del voltant, evitant un volum de grans dimensions i creant una silueta que dialoga amb el verd de les muntanyes de l’entorn.

La plaça accessible i polifuncional : eliminació de barreres arquitectòniques

La proposta planteja eliminar el mur perimetral i es dissenya un sistema de grades amb diferent materialitat i dimensions que s’adapten a cada zona de la plaça. S’obri així la plaça als elements pròxim, fent-la més accessible i s’elimina la sensació d’un espai tancat.

S’estudia el desnivell perimetral per definir 3 límits amb tractaments ben diferents: un accés continu i accessible, unes grades enjardinades i un desnivell utilitzat com a zona de jocs.