PAMarquitectura-POD (4)

Clínica Patraix

Clínica Patraix

Es parteix d’un local buit en un baix comercial d’un edifici protegit en el barri de Patraix, per a la implantació d’una clínica de podologia. El local té una forma molt allargada i un accés molt estret, fruit de les diverses particions dels locals preexistents.

Per tal de fer un accés més càlid i agradable , es realitza un panellat de fusta de roure a mesura, que dona continuïtat a la zona de recepció i la zona d’espera.

En la zona pròpia de la clínica, existeixen dos consultes i una sala de biomecànica, amb els requisits necessaris per a la pròpia activitat.

A aquest projecte hem treballat en la part d’interiorisme i amb el disseny gràfic per al canvi d’imatge. A més, s’ha tramitat i realitzat el projecte d’activitat corresponent

El nou logo aporta coherència amb el disseny d’elements a l’interior, tant a la senyalèctica de les sales com a la imatge corporativa global.

Resum del projecte

Localització:

Barrio Patraix, Valencia

Àrea:

118,22m2

Any:

2018

Proveïdors

IL·LUMINACIÓ :
ARKOSLIGHT
FUSTERIA INTERIOR:
TRAZOSDECO