02 Casa del Sol ©Milena Villalba 2020

Casa del sol

Obres

Estat previ

Rehabilitació d’una casa entre mitgeres

Rehabilitem aquesta casa tradicional de poble de principi del segle XX conservant el seu caràcter tradicional mediterrani i adaptant-la a les necessitats d’una familia actual. Una intervenció en la que es conserva la composició, la volumetria i l’estructura original de la casa posant en valor allò existent i la seua materialitat.

Es tracta d’una reforma integral respectuosa amb la casa on es mescla art, disseny i artesania, i en la que sempre s’aposta per crear ambients amb llum natural. Els primers esboços i infografies realitzats ja marquen aquestes intencions.

En termes de sostenibilitat, es realitza una rehabilitació integral millorant l’envolvent amb aïllament acústic i tèrmic per a aconseguir un gran confort i estalvi energètic. Amb la reforma es buscava una zona de dia amplia i lluminosa, a l’eliminar les particions i el fals sostre, s’ha guanyat un espai diàfan amb major altura i molta més llum natural.

Una casa amb caràcter mediterrani

L’estat previ era una casa fragmentada, on s’amagava part de la materialitat original de la casa, el fals sostre amagava l’altura original de la vivenda i les sobre-parets amagaven el mur de rajola massissa

Rescatem gran part dels elements preexistents: la façana es simplifica i es busquen els elements originals, es recupera la materialitat, el mur de rajola massissa, l’entrebigat de fusta i per últim els murs mitgers de rajola en el pati

En la planta baixa, els espais de: estar, cuina, menjador passen a estar connectats. En la planta superior es manté la inclinació del sostre per a guanyar així una major sensació d’amplitud, esta planta està compartimentada amb el dormitori principal amb bany privat, un altra bany i una habitació flexible que podrà convertir-se en dos habitacions en un futur segons les necessitats.

Eix visual

L’eix de la proposta per a la nova distribució es basa en ampliar al màxim l’espacialitat i lluminositat de la vivenda. Per una banda, s’aprofita la gran altura disponible fins a la coberta, generant un espai a doble altura en l’estar, i per altra, s’aconsegueix la visual continua des dels dos extrems de la casa, i alliberant la vista fins la pati dotant a la vivenda de major amplitud i desdibuixant el límit entre interior i exterior.

Materialitat

Un dels criteris de partida va ser conservar els materials existents en l’espai original i mantindre l’esperit de l’arquitectura tradicional de la zona amb l’elecció dels nous materials. Els clars protagonistes són la rajola original que envolta l’espai i que destaca gràcies a la il·luminació indirecta incorporada i l’entrebigat de fusta. Els nous materials elegits harmonitzen amb els materials originals

Pati

L’antic pati interior era un espai estret, fosc i residual, envoltat de diferents construccions. Aquestes construccions, fruit de posteriors ampliacions, s’enderroquen per a millorar la il·luminació de la vivenda i guanyar un espai exterior d’esglai en la planta baixa.

El pati interior ara és el cor de la casa, el punt on la vivenda s’expandeix. Es tracta d’un espai exterior connectat amb la cuina que permet el seu ús com a menjador exterior durant gran part de l’any. Es construeix una petita porxada que permet a la vivenda guanyar en espacialitat i flexibilitat d’ús

El sòl, es revesteix de la mateixa ceràmica utilitzada en l’interior de la vivenda, per poder potenciar així la seua continuïtat.

Les parets blanques reflexen la llum augmentant la lluminositat de l’espai interior de la casa i les zones de rajola vista aporten la calidesa i caràcter tradicional a aquest espai

Doble altura

Mitjançant l’enderrocament d’una part del forjat, es crea un espai a doble altura que aporta altura i il·luminació natural zenital. Els elements estructurals són lleugers en aquest espai i queden a la vista les originals bigues de fusta

En aquest espai és on se situa la nova escala com a nucli central de la vivenda. Aquesta zona es defineix per a que siga un volum integrat en el llenguatge de l’actuació, pel que es dissenya amb un panellat de fusta que oculta l’aseo i una zona d’emmagatzematge. Per a la protecció de l’escala es dissenya una barana senzilla de ferro lacat de color negre

Cuina

Una cuina completament oberta al pati amb un disseny de formes pures on predomina el negre, aportant elegància a aquest espai.

La combinació del negre i la llum càlida generen un ambient recollit, acollidor i sofisticat.

Façana. El valor d’allò existent

Una casa amb façana a dos carrers que permet la doble connexió i obertura a peu de carrer. Els avantatges d’aquesta doble façana serien la possibilitat de ventilació creuada i la doble entrada peatonal.

Els murs exteriors de les façanes es rehabiliten per a mostrar la materialitat. Aquesta materialitat original es descobreix parcialment i es tracta el mur tradicional de rajola com un element compositiu.

Després de la intervenció, el contrast entre la part antiga i moderna és evident, amb predomini de la senzillesa de l’arquitectura tradicional de la zona i posant en valor la part existent.

Resum del projecte

Localització:

Guadassuar

Àrea:

135,72 m2

Any:

2020

Fotografia final:

Milena Villalba

Fotografia procés:

PAM Arquitectura

Proveïdors

REVESTIMENTS I SANITARIS:
PROGETTI
CUINA:
SANTOS / Santos alzira Kookers
FUSTERIA ALUMINI EXTERIOR:
TECHNAL / SM ALUMINIOS