Casa Can

Obra

Estat previ

Plànols

Rehabilitació casa Can

L’estat inicial era una edificació dels anys 80, molt fosca i compartimentada. S’havien fet tot tipus d’ampliacions i estava en un estat d’abandonament després de no habitar-la durant dècades. Totes aquestes actuacions realitzades a llarg dels anys, havien convertit la vivenda en un espai mol compartimentat i amb corredors llargs, estrets i sense llum.

El pati central era de reduides dimensions, estava cobert i era il.luminat per un punt molt menut, açò feia que a la planta baixa no arribara gens de llum.

Després de la rehabilitació s’aposta per crear espais més oberts i per dissenyar ambients on la llum natural té especial importancia. Es crea una vivenda amb espais amplis, còmodes i molt lluminosos.

La vivenda es distribueix en dos plantes, de una forma molt funcional i flexible, s’eliminen els corredors, s’enderroca part del forjat i del pati en busca de la llum i d’estàncies més amplies.

Una de les intervencions més importants va ser l’enderroc de part de la zona central de la vivenda, es crea un espai amb doble altura que aporta altura i il.luminació natual cenital tanta la planta baixa com a la planta primera. A aquesta zona es situa la nova escala en U que comunica les dos plantes. La espai inferior de l’escala s’aprofita per un bany complet per a la planta baixa.

L’ampliació del pati ha generat un gran canvi en la percepció de l’espai i de la il.luminació de la vivenda. En la planta baixa es dedica al usos de la zona de dia amb un contacte directe i continu amb el pati. Este pati és ara un espai exterior de reunió i relax.

En la planta superior es disposen les dependencies de la zona de nit. Els dormitoris auxiliars que donen al pati tenen una distribució flexible segons les necessitats cambiants de la familia.

Es conserva l’estructura de formigó armat de la vivenda ja que estava en bones condicions, però s’han realitzat una millora notable de l’envolvent energètica (coberta, façana, mitgeres i sòl). Es disposen una millor en els aïllaments tèrmics, millorant l’estanqueitat i amb unes instal.lacions altament eficients. Amb tot açò s’ha aconseguit una vivenda amb un alt comfort adaptada a les necessitats dels nous usuaris.

Resum del projecte

Localització:

Guadassuar

Àrea:

160 m2

Any:

2022

Fotografia final:

Pam Arquitectura